Verzuimbegeleiding

 

Jij bent op dit moment leidinggevende en vanuit het eigen regie model verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van je medewerkers. Hierbij houd je rekening met de wet- en regelgeving rondom verzuim vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Ondanks alle methoden en regelgeving heb je het gevoel soms onvoldoende grip te hebben op het ziekteverzuim van je medewerkers. Lopen verzuimgesprekken anders dan je wilt of verwacht. Vind je het lastig om het gedrag van je medewerker te duiden. Ben je zoekende op welke manier je open kan bevragen. 

Herken je dit? Dan zou het heel goed kunnen zijn dat dit gerelateerd is aan de interactie tussen jou en je medewerker. Een vaak onderbelicht onderdeel dat echter doorslaggevend is in het gehele proces van verzuim. Van ziekmelding tot en met het moment van herstel. Haas & Konijn zorgt ervoor dat je grip krijgt op verzuim door de focus te leggen op interactie.

Verzuimbegeleiding voor leidinggevenden

Dit is een ervarings- en praktijkgericht traject waarbij je aan de hand van concreet of dreigend verzuim van één of meerdere medewerkers wordt begeleid op het gebied van de interactie tussen jou en je medewerker. Daarbij kijken we op verschillende momenten met je mee. Vóór, tijdens en ná verzuim-interventies. We richten ons op jouw communicatie en de effectiviteit daarvan. Ook nemen we je mee in belemmerende gedragspatronen en - overtuigingen die zich aandienen, zowel bij jou als je medewerker. Leren we je die te (h) erkennen en reiken je concrete manieren aan om die te doorbreken. Naast casuïstiek en theorie bieden we de mogelijkheid om in verschillende situaties te oefenen. Daarbij kun je ons inzetten als trainingsacteur die jouw feilloos feedback geeft.

Begeleiding vindt plaats vanuit de overtuiging dat preventie van verzuim en duurzaam herstel van de medewerker vraagt om adequate begeleiding van direct leidinggevenden, teamleiders of P&O medewerkers. Verzuim gaat over gedrag en gedrag kun je beïnvloeden.Kennis en kunnen toepassen van bestaande wet- en regelgeving is hierbij niet voldoende. Het gaat bij verzuimbegeleiding immers om een complex proces met in slechts 20% van de gevallen een medische oorzaak. Waarbij niet alleen werkdruk maar ook problemen in de relationele sfeer aanleiding kunnen zijn voor verzuim. 

Duur: 3 maanden
Aanpak: casuïstiek, DISC gedragstijlen, trainingsacteur
Individuele begeleiding: 4 - 6 sessies van 1,5 uur

Regio Meppel | Hoogeveen | Emmen | Beilen | Assen | Steenwijk | Wolvega | Leeuwarden | Drachten | Heerenveen | Groningen | Zwolle

 

Haas & Konijn®
biedt kort en krachtige
interventies gericht
op gedrag, die direct
toepasbaar zijn in
de praktijk en leiden
tot duurzame
verandering

Menu