Nee, nee en nog eens nee!

 

'Nee, nee en nog eens nee!' Dat is de subtitel van onze nieuwe training gericht op assertiviteit. Een korte training in een één op één setting waarin we onze cliënten binnen 1,5 uur iets willen meegeven van datgene waar wij veel gebruik van maken in ons ondernemerschap: grenzen stellen. Aan die grenzen zit tegelijkertijd een 'Ja , ja en nog eens ja!!' gekoppeld . Namelijk een 'Ja' tegen jezelf.

Waarom zijn die grenzen volgens ons belangrijk voor ondernemers? Omdat voordat je het weet jouw bedrijf het van je overneemt en er geen sprake meer is van een vrije keuze. Bij ons bedrijf Haas & Konijn geldt dan ook de stelregel:'Wij leiden ons bedrijf, ons bedrijf leidt ons niet.' 

Dat betekent dat je elke keer keuzes hebt te maken als ondernemer. Elke keer je de vraag kunt stellen 'Wat wil ik en wat wil ik niet?' Die vrijheid heb je en die vrijheid kun je nemen.

Waarbij je ook de consequenties van je keuzes hebt te accepteren. Zoals onlangs gebeurde toen wij  bij een opdrachtgever zaten. Teamleider en directeur hadden een probleem met een team en wij kregen de vraag of we met het team aan de slag konden. Na een paar minuten hadden wij de vraag helder en konden de tegenvraag stellen: 'Wie heeft hier eigenlijk een probleem?' 

Die vraag was een keuze gebaseerd op wat wij willen: duurzaam ondernemen op basis van één van onze kernwaarden. Integriteit. Dat houdt bij ons in eerlijk zijn naar onszelf en eerlijk zijn naar anderen. Bereid zijn de prijs daarvoor te betalen. In dit geval geen opdracht omdat de opdrachtgever de moed had te kijken naar zichzelf. En uiteindelijk er zelf uit kwam met zijn team. Peace of cake.

Dat kun je als ondernemer zien als verlies. Voor ons betekent het echter winst in de zin van het opbouwen van een duurzame relatie.

En daar hoort soms een 'Nee, nee en nog eens nee!!'  bij.

 

aan die grenzen 
zit
tegelijkertijd een
ja, ja en
nog eens ja
gekoppeld

Menu