Haas & Konijn gecertificeerd voor TSI 12 Driving Forces

 

Vanaf oktober 2017 is Haas & Konijn gecertificeerd voor TTI Succes Insights 12 Driving Forces, een betrouwbaar en gevalideerd assessment gebaseerd op het werk van de Duitse filosoof en psycholoog Eduard Spranger. Middels de 12 Driving Forces kan een respondent naar boven halen waar hij plezier en voldoening uithaalt. Het meten van de Driving Forces is belangrijk en nuttig omdat het de organisatie en de respondent inzicht geeft in de prikkels die hij als medewerker nodig heeft om plezier en voldoening te putten uit datgene wat hij doet. In die zin kun je ze ook triggers noemen, een set behoeften en gedrevenheden. Begrip en inzicht in Driving Forces zal een grote bijdrage leveren aan iemand zijn potentieel. De motivatie van mensen om (top)prestaties te leveren neemt toe naarmate zij hun passies, voorkeuren en interesses kunnen gebruiken in hun functie of werkomgeving.

Vanaf 2011 heeft TTI Succes Insights gewerkt aan het doorontwikkelen van de oorspronkelijke 6 drijfveren. Het accent in de 'oude' benadering lag vooral op het effect van de hoge drijfveren op iemand zijn doen en laten. De nieuwe aanpak geeft meer ruimte om ook de lage kant van de schaal mee te nemen. Een van de inzichten die TTI Succes Insights tot deze verdieping heeft aangezet, is dat er van lage drijfveren net zo goed een motiverende werking uit kan gaan als van hoge drijfveren. Waar je je vanáf beweegt vertelt immers tegelijkertijd waar je je naar toe wil bewegen. De hoge en lage scores leiden uiteindelijk tot een combinatie van gedrevenheden en behoeften. 

Net als bij Gedragsanalyse zijn de 12 Driving Forces een neutraal concept. Dat wil zeggen, er zijn geen 'goede' of 'foute' triggers, net zomin als gedrag niet goed of fout is in de Gedragsanalyse. Dat maakt het ook een uitermate prettig instrument om mee te werken en helpt de respondent zich ontvankelijk op te stellen.

Interesse in jouw 12 Driving Forces? Meld je dan aan voor een kort loopbaantraject waarin we hiermee aan de slag kan. De maanden oktober en november krijg je 10 % korting op het assessment!

Aanmelden kan rechtstreeks door een email te sturen naar info@haasenkonijn.nl of te bellen naar 06-13857473.

 

Haas & Konijn
gecertificeerd

voor TTI
succes insights
12
driving
forcesMenu