Haas & Konijn | oktober 2016

 

Eind oktober 2016 sluiten we een raamovereenkomst inkoopkader 2016-2020 af met het UWV en kunnen we onze diensten aanbieden aan cliënten van het UWV die een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG) of Ziektewetuitkering (ZW) hebben. Cliënten die begeleiding nodig hebben om het werk te kunnen hervatten.

Deze cliënten kunnen we de dienst ‘Werkfit’ aanbieden.

‘Werkfit’ houdt in de cliënt zodanig versterken dat hij (eventueel na het volgen van scholing)  het werk kan hervatten. Hoofdactiviteiten zijn versterken van de werknemersvaardigheden, verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en bij de cliënt in beeld brengen van zijn arbeidsmarktpositie. 

Maatwerk is het uitgangspunt, dus elk traject is uniek en toegespitst op de situatie en vraag van de cliënt. Heb jij een AG of ZW uitkering en interesse om het traject Werkfit bij Haas & Konijn te volgen, neem dan contact op met je contactpersoon bij het UWV.

Hieronder een korte toelichting op de doelgroep:

Klanten met een AG-uitkering

Dit type client is bekend met een handicap, ook wel een structureel functionele beperking genoemd. Zij ontvangen een AG-uitkering zoals WGA-, WIA-, WAO-, Wajong-, of WAZ-uitkering.

Klanten met een ZW-uikering

Het gaat hier om personen voor wie het UWV de Arborol vervult. De client heeft recht op een Ziektewetuitkering (ZW). De volgende cliënten komen in aanmerking voor een re-integratiedienst : flexwerkers (uitzendkrachten), cliënten wier tijdelijke dienstbetrekking gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid is geëindigd en/of ontslagwerklozen, die gedurende de werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

 

nieuwe 
re-integratiedienst
Werkfit 
voor cliënten met een
AG-
uitkering of
ZW-
 uitkering
van het UWV

Menu