Expert in gedrag

 

Onlangs kwam mijn zoon uit school direct naar mij toe. “Weet je hoe vaak die engelse docent OKAY heeft gezegd in de les”, vroeg hij verontwaardigd.  Ik had geen flauw idee. “drie keer?”. ‘Nee’, zij hij bijna briesend, ‘50 keer !’Als bewijs zwaaide hij met zijn aantekeningen  van die les, die vooral bestonden uit  vier rechtopstaande streepjes met één horizontale daar doorheen. De daarop volgende weken hield hij consequent de score bij. Wat hij verder leert in de les, weet ik niet. Wel weet ik dat hij bezig is geweest met datgene waar het bij Haas & Konijn om draait: gedrag.

Veranderen DOE je. Hier en Nu. Niet gisteren en niet morgen. Evenmin in theorie. Hebben we het over veranderen dan hebben we het over gedrag.  Zichtbaar en concreet gedrag. Of het nu over het maken van een loopbaankeuze of je meer  assertief opstellen gaat. Het gedrag maakt het verschil. Waarbij een kleine gedragsverandering al grote gevolgen kan hebben.

Haas & Konijn heeft zich op dit gebied gespecialiseerd. Het gebied van menselijk gedrag. Daarbij noemen wij ons liever gedragsdeskundigen dan gedragswetenschappers. Het gaat ons om de praktijk. Of het werkt voor die persoon. Zodat hij zich een haalbaar doel kan stellen en de juiste middelen weet in te zetten om dat doel te bereiken.

Veranderen DOE je
Hier en Nu
Niet gisteren en niet
morgen
Evenmin in
theorie

Menu