Persoonlijke effectiviteit

 

Je hebt op dit moment een baan en bent op zoek bent naar een manier om beter te kunnen functioneren in je werk. Misschien vind je het lastig om met de werkdruk om te gaan. Zeg je vaak ja terwijl je van binnen nee voelt, of ervaar je problemen in de communicatie met je collega's, leidinggevende of klanten. Het kan ook zijn dat in je persoonlijke situatie zaken spelen die invloed hebben op je functioneren. Je slaagt er niet goed in datgene te doen wat de organisatie van jou vraagt. Je wilt iets veranderen, maar je weet niet hoe.

Herken je dit? Dan is het tijd om met hulp van buitenaf eens te kijken wát er speelt en hóe je hier het beste mee om kan gaan. Haas & Konijn zorgt ervoor dat jij de stap maakt van denken naar doen.

Veranderen DOE je, Hier en Nu

Dit is een kort en intensief traject. We starten met een intakegesprek waarin we samen jouw vraag formuleren en de hierbij behorende ontwikkelingsdoelen vaststellen. Na een JA van jou en je werkgever gaan we aan de slag. Dat doen we altijd door middel van een combinatie van doe- en praat activiteiten. Want veranderen DOE je, Hier en Nu.

Dat betekent dat we naast individuele gesprekken ook activiteiten inzetten zoals toegepaste dramatechnieken en improvisatie, sport of beweging. Deze kun je individueel of in groepsverband als training volgen. Daarnaast werken we met methodieken vanuit de positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie zoals de RET en TA. Hierbij leggen we continu de koppeling naar de werkpraktijk. Zodat je daadwerkelijk in jouw werksituatie effectief gedrag kan tonen. Zonodig zetten we aanvullend een assessment in. Je volgt je eigen ontwikkeling nauwgezet en schrijft jouw reflectieverslag. In het eindgesprek bespreken we wat dit traject jou heeft gebracht en hoe we de resultaten kunnen borgen.

Duur: 3 - 6 maanden
Aanpak: toegepaste drama - en improvisatietechnieken, sport en beweging, cognitieve interventies zoals RET en TA, assessments gericht op positiviteit,  veerkracht, stressreductie en emotieregulering.
Individuele gesprekken 6 - 12 sessies van 1,5 uur

Regio Meppel | Hoogeveen | Emmen | Beilen | Assen | Steenwijk | Wolvega | Leeuwarden | Drachten | Heerenveen | Groningen | Zwolle

Haas & Konijn®
biedt kort en krachtige
interventies gericht
op gedrag, die direct
toepasbaar zijn in
de praktijk en leiden
tot duurzame
verandering

Menu