Ontwikkeladvies 45 +

 

Vanaf maart 2019 kunnen werknemers van 45 jaar en ouder bij Haas & Konijn terecht voor een kort en door de overheid gesubsidieerd loopbaantraject gericht op duurzame inzetbaarheid: Het Ontwikkeladvies 

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van het Ontwikkeladvies is deelnemers stimuleren om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Kijk voor meer informatie en de exacte voorwaarden voor deelname op www.rijksoverheid.nl of www.noloc.nl. Je kunt ook mailen naar info@haasenkonijn.nl of rechtstreeks contact opnemen door ons te bellen op 06-13857473.door overheid
gesubsidieerd

ontwikkel advies
45 +
voor alle
werkenden
tot januari 2020

 

 

Menu