We moeten weer

 

Het thema van Haas & Konijn voor 2017 was duurzaamheid. Het thema voor 2018 blijft duurzaamheid.

Waarom?

Omdat het ons levensthema is en weigeren met trends mee te gaan. Voor artikelen over Het Geluk van De Werknemer kan de lezer beter terecht bij een Chief Happiness Officer, De Werkgelukindexmeter raadplegen of contact opnemen met De Gelukcentrale.

Bewegen valt wat ons betreft onder duurzame inzetbaarheid. Zet ons op een stoel en ons cognitieve vermogen loopt recht evenredig met de tijd naar beneden. Binnen 60 minuten staat die op nul. Vandaar dat wij wiebelstoelen in onze werkruimte hebben, regelmatig een dansje tussendoor doen en na twee maal 90 minuten een gesprek per definitie op de fiets stappen richting dorp voor een of ander idioot klein boodschapje. Zoals een half brood. Het moet wel een doel hebben dat fietsen. Dat weer wel. 

Verder bestaat ons bewegen uit tweemaal per week sporten. Eenmaal per week zwemmen. Elke dag minimaal 10 kilometer buiten fietsen en pas na 20.00 uur languit op de bank gaan liggen. Tot die tijd zijn wij in beweging. Daar komt geen fietsstoel bij te pas.

‘Wat knap van jou.’ krijgen we vaak te horen. Voor ons geldt het omgekeerde, ‘Wat knap dat jij niét beweegt, dat doen wij jou niet na.’

In de sportzaal of kleedruimte kunnen we ons niet altijd afsluiten van gesprekken die acht van de tien keer om fysieke ellende of geen zin hebben gaat. Het lijkt wel alsof het een onuitgesproken sociale code is om al klagend oefeningen in te gaan, uit te voeren of af te sluiten. Zodra we in de buurt van dit soort klagers komen, weten we niet hoe snel we onze oordopjes in de oren moeten stoppen. Om te voorkomen dat we vast komen te zitten in die ellende van anderen.

Toen we laatst die oordoppen niet zo snel konden vinden, hebben we onze vingers er maar in gestopt en zijn hardop een liedje gaan zingen.

‘We moeten weer.’
‘Ik heb vandaag helemaal geen zin.’
‘We hebben weer aan onze verplichting voldaan.’

Hoezo verplichting denken we dan. Het gaat toch om je eigen lichaam. Jouw gezondheid. Volgens ons gaat het om verantwoordelijkheid nemen. Voor je eigen duurzame inzetbaarheid.

Daar ligt je enige verplichting.

 

het lijkt wel
alsof het
een onuitgesproken
sociale code is
om al klagend
die oefeningen
in te gaan

Menu