NOLOC Nieuwsbrief | april 2019

 

Sinds maart 2019 is Haas & Konijn werkzaam als mentor voor het NOLOC.

Doel van het mentoraat is het doorgeven van vakkennis en het bevorderen van de kwaliteit van de loopbaanprofessionals. Aspirant leden kunnen de hulp inroepen van een mentor bij het opbouwen van hun dossier voor de Noloc-beroepserkenning.
Leden kunnen steun zoeken bij een mentor als ze een stap verder willen maken in hun professionele ontwikkeling.

Haas & Konijn
werkzaam
als
mentor
voor
het 
Noloc

Menu