Haas & Konijn®
in de media

Interview klant Gemeente Staphorst | december 2023

“Heel veel jaren heb ik geleefd zonder concreet doel in mijn leven. Ik was afhankelijk van een bijstandsuitkering en had een bewindvoerder. Daarnaast was ik alleenstaande moeder met de zorg voor 2 kinderen. Daarbovenop kwamen ook nog eens financiële zorgen door het lage inkomen. Pittige tijden die mij veel energie kostten. Hierdoor was ik niet bezig met het vinden van een betaalde baan of andere sociaal-maatschappelijke activiteiten. Niet omdat ik dat niet wilde. Het lukte gewoonweg niet door de omstandigheden.

Vanuit de gemeente Staphorst heb ik veel ondersteuning gekregen van team Samenleving. Er vonden gesprekken plaats en ik kon deelnemen aan diverse trainingen en projecten. In eerste instantie zonder gewenst resultaat.

Op een gegeven moment ging er bij mij een soort knop om: er móest iets veranderen. 

Op deze manier wilde ik niet doorgaan. Ik besefte dat ik daar zelf óók invloed op uit kon uitoefenen. Ik wilde er voor gaan, er een succes van maken. 

Mijn eigen leven weer gaan leiden.

Ik begon mezelf doelen te stellen. Het eerste doel dat ik me stelde was om uit de uitkering te komen. En ik wilde ook loskomen van de bewindvoering. Daar was ik klaar mee. Mijn situatie veranderde hierdoor. Ten eerste door mijn eigen mindset. Ik had mezelf doelen gesteld en geloofde daardoor weer in mezelf en dat je iets kon bereiken. Daarnaast gingen de kinderen zelfstandig wonen waardoor ik meer tijd en energie overhield die ik aan mijzelf kon besteden. Die tijd heb ik besteed aan het volgen van een thuisstudie die ik succesvol heb weten af te ronden. 

Ook dat gaf me vertrouwen.

Via de gemeente ben ik een loopbaantraject gestart. Door gesprekken met een re-integratiecoach van een re-integratiebureau ben ik stil gaan staan bij wie ik ben, wat ik wil en waar ik goed in ben. Die inzichten hebben mij sterker gemaakt. 

Ik realiseerde me dat ik wel degelijk iets in huis had en er geen reden was om afhankelijk te moeten blijven van een uitkering. Ik kon prima voor mezelf zorgen zolang ik er ook maar voor zorgde dat ik in balans kon blijven. Dus deden we alles stap voor stap om ervoor te zorgen dat ik niet alleen uit de uitkering zou kómen maar ook uit de uitkering zou blíjven.

Na enige tijd heb ik een betaalde baan aanvaard als helpende welzijn in de zorg. Een baan die heel goed bij mij past. Door de uren die ik ben gaan werken en deze goed af te stemmen met mijn privé leven, heb ik een zelfstandig inkomen verkregen. Ik heb zelfs een vast contract.

Na 15 jaar afhankelijk te zijn geweest van de uitkering, heb ik deze kunnen stopzetten.

Daar ben ik super trots op.

Kort daarna heb ik op eigen initiatief besloten om ook te stoppen met de bewindvoering waardoor ik me echt weer helemaal vrij voel.

Ik heb de regie over mijn  eigen leven terug ! “

ik 
heb
de
regie
over
mijn
eigen leven
terug

Haas & Konijn®

In de media

Interview klant Gemeente Staphorst | december 2023

“Heel veel jaren heb ik geleefd zonder concreet doel in mijn leven. Ik was afhankelijk van een bijstandsuitkering en had een bewindvoerder. Daarnaast was ik alleenstaande moeder met de zorg voor 2 kinderen. Daarbovenop kwamen ook nog eens financiële zorgen door het lage inkomen. Pittige tijden die mij veel energie kostten. Hierdoor was ik niet bezig met het vinden van een betaalde baan of andere sociaal-maatschappelijke activiteiten. Niet omdat ik dat niet wilde. Het lukte gewoonweg niet door de omstandigheden.

Vanuit de gemeente Staphorst heb ik veel ondersteuning gekregen van team Samenleving. Er vonden gesprekken plaats en ik kon deelnemen aan diverse trainingen en projecten. In eerste instantie zonder gewenst resultaat.

Op een gegeven moment ging er bij mij een soort knop om: er móest iets veranderen. 

Op deze manier wilde ik niet doorgaan. Ik besefte dat ik daar zelf óók invloed op uit kon uitoefenen. Ik wilde er voor gaan, er een succes van maken.

Mijn eigen leven weer gaan leiden.

Ik begon mezelf doelen te stellen. Het eerste doel dat ik me stelde was om uit de uitkering te komen. En ik wilde ook loskomen van de bewindvoering. Daar was ik klaar mee. Mijn situatie veranderde hierdoor. Ten eerste door mijn eigen mindset. Ik had mezelf doelen gesteld en geloofde daardoor weer in mezelf en dat je iets kon bereiken. Daarnaast gingen de kinderen zelfstandig wonen waardoor ik meer tijd en energie overhield die ik aan mijzelf kon besteden. Die tijd heb ik besteed aan het volgen van een thuisstudie die ik succesvol heb weten af te ronden.

Ook dat gaf me vertrouwen.

Via de gemeente ben ik een loopbaantraject gestart. Door gesprekken met een re-integratiecoach van een re-integratiebureau ben ik stil gaan staan bij wie ik ben, wat ik wil en waar ik goed in ben. Die inzichten hebben mij sterker gemaakt.

Ik realiseerde me dat ik wel degelijk iets in huis had en er geen reden was om afhankelijk te moeten blijven van een uitkering. Ik kon prima voor mezelf zorgen zolang ik er ook maar voor zorgde dat ik in balans kon blijven. Dus deden we alles stap voor stap om ervoor te zorgen dat ik niet alleen uit de uitkering zou kómen maar ook uit de uitkering zou blíjven.

Na enige tijd heb ik een betaalde baan aanvaard als helpende welzijn in de zorg. Een baan die heel goed bij mij past. Door de uren die ik ben gaan werken en deze goed af te stemmen met mijn privé leven, heb ik een zelfstandig inkomen verkregen. Ik heb zelfs een vast contract.

Na 15 jaar afhankelijk te zijn geweest van de uitkering, heb ik deze kunnen stopzetten. 

Daar ben ik super trots op.

Kort daarna heb ik op eigen initiatief besloten om ook te stoppen met de bewindvoering waardoor ik me echt weer helemaal vrij voel.

 Ik heb de regie over mijn eigen leven terug!

ik
heb
de

regie
over
mijn
eigen leven 
terug

Ik wil een baan

Ik wil beter functioneren

Ik wil excelleren

Over Haas & Konijn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw