Haas & Konijn®
in de media

NOLOC | april 2022

Haas & Konijn is werkzaam als mentor voor het NOLOC.  Sinds 2019 voor aspirant leden die zich willen laten certificeren en sinds maart 2022 kunnen Register Loopbaanprofessionals zich ook door ons laten bijstaan tijdens het hercertificeren. Onlangs hebben we de training hiervoor afgerond.

Doel van het mentoraat is het doorgeven van vakkennis en het bevorderen van de kwaliteit van de loopbaanprofessionals. Leden én aspirant leden kunnen de hulp inroepen van een mentor bij het opbouwen van hun dossier voor Register Loopbaanprofessional.
Leden kunnen steun zoeken bij een mentor als ze een stap verder willen maken in hun professionele ontwikkeling.

Vanaf 1 januari 2021 is namelijk het keurmerk Register Loopbaanprofessional een feit! Na drie jaar van intensief samenwerken, onderzoek, zorgvuldig toetsen en her-toetsen was het tijd om het nieuwe beroepsprofiel te introduceren van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional.

Met deze ontwikkelingen lopen we als Nederland voorop de rest van de wereld en behoren zichtbaar tot de meest allround opgeleide en ervaren professionals op loopbaangebied. Register Loopbaanprofessionals zijn als geen ander in staat om mensen te ondersteunen bij keuzes op het gebied van leven en loopbaan: een leven lang ontwikkelen.

We zijn blij dat wij als mentor een steentje kunnen bijdragen aan de professionalisering van dit mooie vak.

Haas &
Konijn

werkzaam
als
mentor
voor
het 
NOLOC

Haas & Konijn®

In de media

NOLOC | april 2022

Haas & Konijn is werkzaam als mentor voor het NOLOC. Sinds 2019 voor aspirant leden die zich willen laten certificeren. Vanaf maart 2022 kunnen Register Loopbaanprofessionals zich ook door ons laten bijstaan tijdens het hercertificeren. Onlangs hebben we hiervoor de training afgerond.

Doel van het mentoraat is het doorgeven van vakkennis en het bevorderen van de kwaliteit van de loopbaanprofessionals. Aspirant leden kunnen de hulp inroepen van een mentor bij het opbouwen van hun dossier voor Register Loopbaanprofessional.
Leden kunnen steun zoeken bij een mentor als ze een stap verder willen maken in hun professionele ontwikkeling.

Vanaf 1 januari 2021 is namelijk het keurmerk Register Loopbaanprofessional een feit! Na drie jaar van intensief samenwerken, onderzoek, zorgvuldig toetsen en her-toetsen was het tijd om het nieuwe beroepsprofiel te introduceren van het nieuwe keurmerk Register Loopbaanprofessional.

Met deze ontwikkelingen lopen we als Nederland voorop de rest van de wereld en behoren zichtbaar tot de meest allround opgeleide en ervaren professionals op loopbaangebied. Register Loopbaanprofessionals zijn als geen ander in staat om mensen te ondersteunen bij keuzes op het gebied van leven en loopbaan: een leven lang ontwikkelen.

We zijn blij dat wij als mentor een steentje kunnen bijdragen aan de professionalisering van dit mooie vak.

Haas &
Konijn

werkzaam
als
mentor
voor
het 
NOLOC

Ik wil een baan

Ik wil beter functioneren

Ik wil excelleren

Over Haas & Konijn