Haas & Konijn®
hoe kijken wij

Expert in gedrag

Onlangs kwam mijn zoon uit school direct naar mij toe. “Weet je hoe vaak die engelse docent OKAY heeft gezegd in de les”, vroeg hij verontwaardigd. Ik had geen flauw idee. “drie keer?”. ‘Nee’, zij hij bijna briesend, ‘50 keer !’Als bewijs zwaaide hij met zijn aantekeningen van die les, die vooral bestonden uit vier rechtopstaande streepjes met één horizontale daar doorheen. De daarop volgende weken hield hij consequent de score bij. Wat hij verder leert in de les, weet ik niet. Wel weet ik dat hij bezig is geweest met datgene waar het bij Haas & Konijn om draait: gedrag.

Veranderen DOE je. Hier en Nu. 

Niet gisteren en niet morgen. Evenmin in theorie. Hebben we het over veranderen dan hebben we het over gedrag. Zichtbaar en concreet gedrag. Of het nu over het maken van een loopbaankeuze of je meer assertief opstellen gaat. Het gedrag maakt het verschil. Waarbij een kleine gedragsverandering al grote gevolgen kan hebben.

Haas & Konijn heeft zich op dit gebied gespecialiseerd. Het gebied van menselijk gedrag. Daarbij noemen wij ons liever gedragsdeskundigen dan gedragswetenschappers. Het gaat ons om de praktijk. Of het werkt voor die persoon. Zodat hij zich een haalbaar doel kan stellen en de juiste middelen weet in te zetten om dat doel te bereiken.

Psychologisch model

Psychologisch model van Haas & Konijn ®
Haas & Konijn | psychologisch model

Theorie en praktijk

Haas & Konijn brengt theorie en praktijk bij elkaar

Expert in gedrag

Haas & Konijn is expert in gedrag

Veranderen
DOE je Hier
en Nu
Niet
gisteren
en niet morgen
Evenmin in
theorie

Haas & Konijn®

hoe kijken wij

Expert in gedrag

Onlangs kwam mijn zoon uit school direct naar mij toe. “Weet je hoe vaak die engelse docent OKAY heeft gezegd in de les”, vroeg hij verontwaardigd. Ik had geen flauw idee. “drie keer?”. ‘Nee’, zij hij bijna briesend, ‘50 keer !’Als bewijs zwaaide hij met zijn aantekeningen van die les, die vooral bestonden uit vier rechtopstaande streepjes met één horizontale daar doorheen. De daarop volgende weken hield hij consequent de score bij. Wat hij verder leert in de les, weet ik niet. Wel weet ik dat hij bezig is geweest met datgene waar het bij Haas & Konijn om draait: gedrag.

Veranderen DOE je. Hier en Nu. Niet gisteren en niet morgen. Evenmin in theorie. Hebben we het over veranderen dan hebben we het over gedrag. Zichtbaar en concreet gedrag. Of het nu over het maken van een loopbaankeuze of je meer assertief opstellen gaat. Het gedrag maakt het verschil. Waarbij een kleine gedragsverandering al grote gevolgen kan hebben.

Haas & Konijn heeft zich op dit gebied gespecialiseerd. Het gebied van menselijk gedrag. Daarbij noemen wij ons liever gedragsdeskundigen dan gedragswetenschappers. Het gaat ons om de praktijk. Of het werkt voor die persoon. Zodat hij zich een haalbaar doel kan stellen en de juiste middelen weet in te zetten om dat doel te bereiken.

Haas & Konijn | psychologisch model

Expert in gedrag

Haas & Konijn is expert in gedrag

Veranderen
DOE je Hier
en Nu
Niet
gisteren
en niet morgen
Evenmin in
theorie 

Ik wil een baan

Ik wil beter functioneren

Ik wil excelleren

Over Haas & Konijn

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw